Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Omhändertagande av slamsugningsmassor från dagvattenbrunnar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Optimera hanteringen av slamsugningsmassor från dagvattenbrunnar med avseende på miljö och ekonomi.

Bakgrund
Kommunerna placerar i dag slam från dagvattenbrunnar i deponi på grund av att man inte med tillräcklig säkerhet vet vad massorna innehåller.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.