Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-04

Övertoner i elnätet i trafiktunnlar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Verifiering av modell för eliminering av övertoner

Bakgrund
Allt mer avancerade styrsystem installeras i trafiktunnelanläggningar. Dessa styrsystem är känsliga för störningar från elektriska övertoner, vilka behöver dämpas bort alternativt elimineras

Arbetets innehåll
Arbetet bedrives under handledning av personer verksamma främst inom projektet Södra Länken

Metod
Intervjuer av personer verksamma i pågående projekt. Litteraturstudier, fältmätningar och analysarbete  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.