Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-21

Säkerhet vid tunnelarbeten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Klargöra ansvarsgränser mellan olika aktörer; beställare och entreprenörer. Belysa funktionskritiska faktorer vid delade entreprenadformer m m.

Bakgrund
Stora trafiktunnelprojekt pågår sedan ett antal år i Sverige och ytterligare flera stora tunnelprojekt planeras. Vi befinner oss alltså i ett skede där vi behöver återföra erfarenhet från de pågående projekten så att vunnen erfarenhet kan återföras till kommande projekt.

Arbetets innehåll
Arbetet bedrives under handledning av personer verksamma främst inom projektet Södra Länken.

Metod
Intervjuer av personer verksamma i pågående projekt. Litteraturstudier, studier av arbetarskydds-lagstiftningen från ett juridiskt perspektiv. Jämförande studier av hur konstruktionsansvarsfrågor hanteras/tillämpas vid projektering och byggande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.