Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-07

Riskbedömning av förorenad mark

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige finns i dag ett stort antal områden som är kontaminerade med olika ämnen. En viktig del i riskbedömning av förorenade områden är bedömningen av transporten av föroreningar. IVL har under flera år arbetat med riskbedömning av förorenad mark. En viktig frågeställning som vi vill belysa närmare är transporten av föroreningar i vattenfasen och risken att föroreningar som är bunden till den fasta fasen går i lösning. I examensarbetet ska denna fråga studeras närmare. För mer information kontakta oss gärna.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett svensk forskningsinstitut som arbetar med staten och näringslivet i olika frågor som rör miljön. Vi är cirka 150 anställda på olika orter i Sverige. Förorenad mark och marksanering är ett av de områden som vi arbetar aktivt med och där vi har pågående projekt med deltagare från staten och näringslivet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.