Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

3D-modell av filmade rörledningar (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 Beskrivning
VVSteknik tillhandahåller en tjänst som innebär att de åker till en anvisad plats och filmar rör invändigt med hjälp av en kamera monterad på ett litet fordon som kan föflytta sig i rörsyste-men. Fordonet har uppgifter om position vilket medför att den information som fångas upp kan lägesbindas med hälp av geokordinater. Detta görs idag och kunden kan erhålla resultatet av undersökningen dels tradionellt dokumenterad och dels i form av information inlagd i GIS-programvara. Filmsekvenser om 5-10 sek från undersökningen kan också brännas till CD.
Uppdraget består av att analysera materialet och undersöka om en 3D-modell av det inhämta-de materialet kan öka förståelsen för den information som hämtats in.

2 Näringslivspartner
VVSteknik Network AB http://www.vvsteknik.net/

3 Arbetsnivå
Arbetet utgör grund för ett C-arbete

4 Förkunskaper
Datorgrafik och 3Dmodellering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.