Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-21

Distribuerad stödfunktion för kvalité- och miljöarbete (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 Beskrivning
VVSteknik har byggt upp en webbaserad tjänst där abbonenterna, som utgörs av VVS-relaterade företag, kan köpa tillgång till funktioner som t ex protokoll och annan dokumenta-tion rörande drift av VVS anläggningar. VVS-teknik har en idé om att bygga ut den webbase-rade tjänsten med stöd för distribuerad hantering av kvalité- och miljöarbetet.
Uppdraget består av att analysera och ge förslag på användargränssnitt för denna tjänst samt att realisera en prototyp som exemplifierar hur tjänsten kan fungera.

2 Näringslivspartner
VVSteknik Network AB http://www.vvsteknik.net/

3 Arbetsnivå
Arbetet utgör grund för ett C-arbete

4 Förkunskaper
Genomgången MDI-kurs är en fördel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.