Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-13

Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Saligus är ett ungt expansivt avknoppningsföretag från Chalmers och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB). Saligus arbetar med att utveckla en ny patenterad processteknik för livsmedels- och läkemedelsbranschen. Tekniken möjliggör, genom skonsam bakterieeliminering, en förlängd hållbarhet hos de behandlade produkterna. Detta utan att förstöra produktens naturliga egenskaper så som smak, lukt, färg, näringsinnehåll etc.

Beskrivning av examensarbetet
Inom livsmedelsindustrin är hållbarheten en mycket viktig faktor för försäljningen. Saligus arbetar idag med att undersöka och bearbeta livsmedelsmarknaden utifrån en ny, skonsam elimineringsprocess av mikroorganismer.

Examensarbetet har till syfte att undersöka vilket värde (i kronor och ören) producenter av flytande livsmedel sätter på de förbättringar Saligus kan skapa inom färskhet, hållbarhet, näringsinnehåll, logistik och produktkvalitet.

Examensarbetet är lämpligt att genomföras av studenter med inriktning mot marknadsföring eller industriell ekonomi. Arbetet ska genomföras under våren eller hösten 2004. Mer information lämnas av Christoffer Rappe, 031-772 80 34.

Företaget söker företrädesvis studenter i Göteborg.

Läs mer på http://www.saligus.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.