Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-08

Ärendehantering i relationsdatabas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inför ett möte i våra föreningar ska sekreteraren sammanställa en agenda (dagordning) och distribuera den till ett antal personer/funktioner i föreningen.
Under mötet skall man rekapitulera vad som sagts/gjorts tidigare möten i en viss fråga och vem som har ansvaret, äger en viss fråga.
Efter mötet skall protokoll skrivas och distribueras, inte nödvändigt till samma personer.

Vi vill automatisera det här jobbet, och ser det som en typisk relationsdatabasapplikation:
- Varje ärende har en ansvarig, ett startdatum, behandlas vid ett antal möten och ett slutdatum.
- Agenda resp protokoll är sammansatta av ett antal ärenden
- Distribution till vissa personer men ärendehistorik distribueras till den som är ansvarig för ärendet.
- Distribution till personer eller funktioner besatta av personer.
- Distribution via epost resp. snigelpost till de som saknar epost.

Här finns ett antal intressanta utmaningar i relationsdatabashantering, t.ex.:
- Valet mellan person eller funktion
- Ett ärendes historik
- En persons olika funktioner och historiska funktioner
- Föreningens uppdelning i olika sektioner, var med sina grupper och möten  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.