Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-28

Pulsationer i solvinden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förutom den elektromagnetiska strålning som är grund för allt liv på jorden så strålar solen också ut en vind av laddade partiklar, solvinden. Solvinden bär även med sig ett magnetiskt fält från solens korona. Solvinden och dess magnetfält spelar en avgörande roll för rymdvädret runt jorden. Solvinden ger upphov till många observerbara effekter, bland annat är den drivkälla för magnetiska fältlinjeoscillationer. Dessa oscillationer är ett storskaligt vågfenomen i jordens magnetosfär med periodtider av storleksordning 5 minuter. Flera tänkbara drivmekanismer för dessa har föreslagits. En av mekanismema är att pulsationer i solvinden direkt propagerar in i magnetosfären och driver fältlinjeoscillationer med samma frekvens eller möjligen någon multipel av pulsationsfrekvensen. Liknande oscillationer ar tänkbara även i andra planeters magnetosfärer, eventuellt i andra frekvensområden.

Uppgiften går ut på att analysera magnetfälts- och plasmadata från satelliten ACE (Advanced Composition Explorer) som sedan 1997 kontinuerligt monitorerar solvinden en dryg miljon km uppströms från jorden. Analysen syftar till att studera förekomsten av pulsationer i solvinden på tidsskalor från några minuter och uppåt, såväl i dess magnetiska fält som i dess elektrontäthet. Även korrelation mellan magnetfältet och tätheten på dessa tidsskalor kan vara av intresse. Uppgiften är till stora delar numerisk/statistisk varför datorvana ar önskvärd.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.