Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-24

Täthetsförhöjningar i solvinden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förutom den elektromagnetiska strålning som är grund för allt liv på jorden så strålar solen också ut en vind av laddade partiklar, solvinden. Solvinden bär även med sig ett magnetiskt fält från solens korona. Solvinden och dess magnetfält spelar en avgörande roll för rymdvädret runt jorden. Plasmatätheten i solvinden varierar ganska kraftigt. Emellanåt slungar solen iväg paket av tätt plasma vilka om de träffar jordens magnetosfär enligt vissa teorier kan ge upphov till kraftig växelverkan och direkt inflöde av solvindspartiklar.

Uppgiften går ut på att först analysera plasmadata från satelliten ACE (Advanced Composition Explorer) som sedan 1997 kontinuerligt monitorerar solvinden en dryg miljon km uppströms från jorden. Analysen syftar till att statistiskt studera förekomsten av täthetsförhöjningar i solvinden samt att identifiera tillfällen (events) då dessa täthetsförhöjningar passerar ACE samtidigt som de fyra Clustersatelliterna befinner sig i solvinden. För dessa tillfällen görs sedan en fördjupad analys av Clusterdata. Med fyra mätpunkter går det under lämpliga omständigheter att uppskatta tvärsnittsytan hos paketen vilket tillsammans med dess varaktighet och hastighet ger en uppskattning av paketens storlek. Viss datorvana är önskvärd.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.