Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-29

Utveckla användargränssnitt för små skärmar genom studie och/eller programmering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
~~~~~~~~~
Activio AB är ett ungt företag med anknytning till KTH i Stockholm grundat 02/03 vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra tekniska system för sport, health&fitness och rehab. Activio erbjuder lösningar som ger värdefull feedback och detaljerade analyser för optimerad prestation. 2003 utvecklades en prototyp som i dag har sålts till ett antal kunder och används i konsulttjänster. Kunder är bl.a. Karolinska sjukhuset och engelska fotbollslag.
Se www.activio.se för mer information.


Projektet
~~~~~~~~~
Activios prototyp använder i dag en vanlig PC som presentationsmedium. Till nästa produkt som lanseras till sommaren 2004 planerar vi att använda en handdator (PDA) eller Table PC i Windows-miljö. Detta ställer nya krav på hur användargränssnittet utformas dels för läslighet men även förståelse av programmet.

Uppgiften består av göra en designstudie och ta fram ett förslag för ett användargränssnitt. Information som förmedlas är bl.a. hjärtfrekvens för upp emot 20 individer samtidigt. Detta presenteras i text och bild.

Studien bör omfatta intervjuer och undersökningar i de miljöer produkten kommer att användas. Även undersökningar av de program som idag används i dessa miljöer och dess för- och nackdelar.
Förslaget kan vara enbart av grafisk karaktär men om det kan omsättas i ett körbart demo är det extra meriterande.

Vi använder Microsoft Visual Embedded VC++/VB, Visual Studio .NET 2003 i dag för utveckling. Ett demo kan utföras i andra programmiljöer.


Krav på sökande
~~~~~~~~~~~~~~~
Kunskap om utformande av användargränssnitt, människa-datorintegration m.m. Vi tror att Ni har teknisk utbildning, högskole-, civilingenjör, systemvetare eller motsvarande. Ni kanske är en humanist med kunskap om beteendevetenskap, psykologi m.m. men det är då meriterande om Ni har programmeringskunskaper. Vi vill se någon form av arbetsprov, hobbyprojekt eller liknande för att kunna bedömma den sökandes kunskaper. Dessutom ska du vara ansvarstagande, social och beredd på externa kontakter. Är du även kreativ, glad och sportintresserad så kommer du att trivas i vårt gäng! Egen utvecklingsdator initialt är en fördel.


Arbetsperiod
~~~~~~~~~~~~
Activio AB är beläget i Kista, Stockholm. Start i mars/april 2004, 10 poäng (med möjlighet till förlägning om 10 p extra). Ev. utförs studien och demot för 10 poäng och en riktig produkt utvecklas för ytterliggare 10 poäng. Arbetet kan ske hemifrån men med möjlighet att besöka kontoret 1-2 ggr/vecka. Ingen ekonomisk ersättning är budgeterad idag. Vi kan tyvärr inte förmedla boende.


Kontaktinformation
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Magnus Stolpe
M.Sc.

[email protected]

Activio AB
Österögatan 3
08-750 84 00
164 40 Kista


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.