Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-21

Integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om HCS:
HCS [1] (Human Centered Systems) är en avdelning inom Institutionen för Datavetenskap på Linköpings Universitet. Vår forskning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Våra forskningsområden omfattar bl.a. människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, geografiska informationssystem, och informationshantering.

Bakgrund:
Kunskapsrepresentation är ett delområde inom Artificiell Intelligens, där man strävar efter att modellera verkligheten, eller delar av den, så att intelligenta mjukvaruagenter kan resonera kring den och ta lämpliga beslut. I en framtida miljö med allestädes närvarande datateknik föreställer vi oss att denna kunskapsrepresentation blir en viktig komponent i system som kan underlätta människors liv och göra information tillgänglig på ett naturligt sätt.

Modelleringen av kunskap sker i s.k. ontologier. En ontologi är en samling klasser och individer, och relationer mellan dessa. Under modelleringen använder man med fördel ett grafiskt verktyg som underlättar detta arbete. Ett sådant verktyg är Protege [2].

De agenter som ska använda ontologin laddar in den i sin inferensmotor för att ta fram intressant information ur den. En inferensmotor som vi jobbar med är JTP [3] (Java Theorem Prover).

Oftast märker man, när man väl börjar använda ontologin i sin inferensmotor, att den behöver justeras. Efter justeringen testar man åter ontologin i inferensmotorn, osv. För att underlätta denna process vore det bra om inferensmotorn integrerades i verktyget som man utvecklar ontologin i. Vårt önskemål är alltså att få en integrerad utvecklingsmiljö för kunskapsrepresentation.

Uppgift:
Du ska implementera ett plugin för inferensmotorn JTP till ontologi-editorn Protege. Detta ska ha formen av en flik där man kan ställa frågor och få ut relevant information ur JTP. Ändringar av ontologin i Protege ska automatiskt återspeglas i JTP-fliken. Den praktiska delen av exjobbet består alltså huvudsakligen av Java-programmering. De kunskaper du kommer att erhålla under arbetet kommer också att vara användbara för framtida jobb inom AI, Semantic Web, m.m. Arbetet ska dokumenteras i form av en exjobbsrapport, och om det håller god klass finns det möjlighet att få det publicerat.

Kvalifikationer:
För att klara av det här exjobbet bör du vara bra på Java-programmering. Kunskaper inom kunskapsrepresentation, logik, och AI är också meriterande.

Referenser:
[1] HCS. http://www.ida.liu.se/~lah/hcsindex.html
[2] Protege. http://protege.stanford.edu/index.html
[3] JTP. http://www.ksl.stanford.edu/software/JTP/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.