Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-13

Säkrare Tunabyggen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bränder, inbrott och skadegörelse kostar stora summor helt i onödan, och kan i de flesta fall undvikas om skyddet av byggnaderna är genomtänkt och bra.
Vi vill arbeta på ett strukturerat sätt för att skydda vår, kommuninnevånarnas och våra hyresgästers egendom men saknar i nuläget ett handledande dokument och företagspolicy för installation av larm.

Exjobbet ska därför innefatta en kartläggning och behov av skyddande brand- och/eller inbrottslarm för våra fastigheter, den skyddsnivå eller larmmetod som bör tillämpas med hänsyn till räddningsverkets krav och försäkringsbolagens branschbestämmelser, samt kalkyler som beskriver vilka medel som bör budgeteras för åtgärderna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.