Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-16

Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du/ni genomföra examensarbete i en innovativ och spännande miljö? Hör av dig till Midorion Biotech Systems, ett nystartat företag från Chalmers Entreprenörskola.

Midorion utvecklar ett unikt analyssystem, för forskning inom bioteknik. Analyssystemet bygger på en patentsökt detektionsmetod baserat på elektrontunnling. Dina resultat kommer att utgöra en viktig grund för Midorions fortsatta teknikutveckling.

Delar av examensarbetet kommer att bestå av att verifiera hur känslig sensorn är genom experiment. Arbetet kommer även att belysa olika tillvägagångssätt för optimal tillverkningen av sensorn.

Midorion söker efter personer som vill arbeta i en dynamisk miljö, är ansvarstagande och intresserade av fysik och bioteknik. Arbetsnamnet för ex-jobbet är Utveckling, tillverkning och verifiering av en biosensor för detektion av substanser.

Handledare från Midorion är tekn. Dr. Linda Olofsson med bakgrund från institutionen Tillämpad fysik på Chalmers. Examinator för examensarbetet är Per Delsing, professor i experimentell fysik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.