Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-26

Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
StreamServe grundades 1995 och är idag ett internationellt mjukvaruföretag med drygt 300 anställda. Vi har vårt utvecklingscenter på Vasagatan i Göteborg och totalt arbetar ca 60 personer med utvecklingen av våra produkter (R&D department). Utvecklingskontor finns förutom i Göteborg även i Stockholm, Prag, Tallinn, Boston och Bombay. Kundunderlaget består av ca 4.000 installationer och framtiden ser mycket ljus ut för våra produkter. (se mer på www.streamserve.com)

Bakgrund till uppdraget
Vi har idag ingen fungerande tidrapportering. Detta leder till problem eftersom vi inte vet hur mycket tid vi lägger på olika aktiviteter. Vi har dock väl utvecklade och dokumenterade processer för hur våra utvecklingsprojekt skall hanteras, och även väl fungerande verktyg för versionshantering av källkod och dokument samt ärendehantering. Viss planering sker även i detta verktyg (StarTeam).

Projektbeskrivning
Vi önskar få en integration mellan befintligt versionhanteringssystem och ett lämpligt projektplaneringsverktyg i vilket tidrapportering skall ske. Viss kravutredning är gjord men ett inledande moment kommer att vara att komplettera denna kravutredning för att kunna få en rättvis bild av vad som behövs implementeras och hur. Dessa krav måste stämma överens med befintliga processer. Vi vet att vi vill använda den teknologi som finns inbyggd i vårt versionhanteringssystem, StarTeam, och t.ex. det som en centraliserad version av Microsoft Project Server kan erbjuda. Vi ser också att vi i stor utsträckning även kan använda delar av vår egen produkt; Streamserve. Dessa tre fristående enheter skall således integreras och kunna fungera tillsammans och erbjuda ett lättanvänt och lättadministrerat system.

Erfordeliga kunskaper
Erfarenhet av objektorienterad programmering i C++ eller Java
Erfarenhet eller förståelse för att programmera webgränssnitt med hjälp av ASP.Net, perl eller Javascript
Du måste kunna arbeta självständigt och ha goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt, eftersom all dokumentation och många diskussioner kommer att ske på engelska.

Övrigt
Projektet kan påbörjas snarast och måste vara klart före juni månads utgång.
Projektet avser två studenter och det mesta av arbetet förutsätts ske på plats på vårt utvecklingskontor på Vasagatan i Göteborg.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.