Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-31

Utvärdering av projektet Olika kön - lika samtal (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Länsarbetsnämnden Västmanland kommer under 2004 att bedriva ett sk. brytprojektet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Projektet kommer att analysera samtal på arbetsförmedlingen för att se om vi gör skillnad mellan kvinnor och män. Ger vi män och kvinnor olika förutsättningar och krav i sin kontakt med arbetsförmedlingen? Projektet kommer att pågår från mars tom december 2004. Det vi söker är en/två studenter som skulle vilja göra en utvärdering av projektet. Intervjua medarbetare i projektet och även arbetsförmedlaren som deltagit. Skriva en utvärdering av projektet. Har Ni frågor eller är intresserade ring projektledare Malin Karlefors för mer information.

Vi ser med fördel sökande studenter från Mälardalens högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.