Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beslut som fattas över tiden i en domstol har visat sig innehålla tidsbundna variationer. Önskemålet är att utfallen skall vara stokastiska vilket kan åstadkommas genom att manipulera historiskt utfall.

Arbetet går ut på att genomföra en undersökning bland ett antal personer (t.ex. 5 st) där beslut fattas över tiden. Detta utfall skall analyseras för att kartlägga tidsbundna variationer. Utifrån denna information blir nästa steg att optimera den ordning som besluten skall presenteras i och att sedan genomföra en mindre undersökning (med samma personer) som kan bekräfta att tidsbundenheten har eliminerats (eller reducerats).

De eller de studenter som genomför detta arbetet bör ha en kunskap om matematik (gärna optimering) samt kunskap eller intresse av mänskligt beslutsfattande.

Anmäl ditt/ert intresse till [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.