Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-13

Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Virtutech är ett produktuvecklande mjukvaruföretag. Vi är världsledande inom effektiv simulering av högpresterande datasystem.

Vi tar fram verktyg som används vid utveckling av exempelvis databasservrar och telefonväxlar. Bland våra kunder finns Sun Microsystems, Ericsson, Intel och AMD, samt ledande universitet i Sverige och USA.

Om detta exjobb:

Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics

För att snabba upp stora simuleringsjobb har forskargrupper i Europa och USA tagit fram metoder för att simulera endast delar av workloads, med bibehållen statistisk signifikans hos resultaten. Detta x-jobb ska undersöka sådana metoder och se hur de och deras understödjande verktyg kan appliceras på Simics.

Mer information:
http://www.virtutech.com/about/thesis.html

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.