Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Projektets syfte är att slutföra ett styrprogram för en lödrobotsutrustning.
Under fas 1 och 2 har programvaran för styrning av lödpennan och lödningen färdigställts.
I och med fas 3 skall programvara för inmatning av löddata och lödpositioner färdigställas.

Ingående programfunktioner.
Programmeringsgränssnitt.
- utvecklingsverktyg för nya produkter
Operatörsgränssnitt för utrustning i produktion
- programladdning och körning för produktion
Ordlista
Op Operatör i produktion.
Lödprogram Komplett kod för lödning av ett kort eller upplägg.
Lödrecept Underprogram som styr alla parametrar för en lödpunkt.
Lödhand Den fysiska utrustningen som rör sig i roboten
Verktyg I borrfiler anges verktyg som borrdiameter, alla hål med samma storlek ligger under ett bestämt verktyg.
Beskrivning över utrustning
Systemet består av tre stycken servomotorer och en tryckluftskolv som kommer att styras från ett instickskort (PCI) i Pc:n. Samtliga styrparametrar för motorer kommer att lagras och trimmas in direkt på kortet, förhoppningsvis skall inga sådana delar ingå i styrprogrammet. Kommandon kommer att ske via kortspecifik DLL.

Programmet skall vara skrivet i VB5 och arbeta under Windows NT4. Datorn kommer att vara nätverksansluten och hämta styrdata från nätet.

All data som sparas och hanteras mellan olika steg skall ligga i textformat (ASCII), inga databasmotorer eller liknande skall behövas installeras, de skall vara läsbara från vilken dator som helst.

Till varje robot kommer ett antal fasta parametrar finnas som är utrustningsspecifik. Styrprogram måste därför ta hänsyn till dessa vid körning. Dessa kan vara referenspunkter och utväxling på motorer.

Programmeringsuppgift
Som underlag för lödpunkter finns borrfiler. Dessa genereras utifrån kortunderlag och är färdiga med XY-koordinat och verktygsstorlek. Det finns ett antal olika format men skillnaden mellan dessa är ganska små. Utifrån kortets 0-punkt ger dessa filer exakta koordinater för lödningen. Kortets 0-punkt skall gå att flytta.
Programmeraren skall få samtliga punkter presenterade grafiskt på skärmen och därifrån kunna välja bort en och en eller ett helt verktyg åt gången. Ytterligare koordinater för lödning skall kunna matas in förhand.
Tidigare gjorda program skall kunna plockas upp och modifieras med samma gränssnitt.
Man skall även i programmet kunna ange områden där lödhanden ej får passera. Dessa områden kan t.ex. innehålla höga komponenter som sitter i vägen för XY-rörelser.

Ett lödprogram skall sedan kunna dupliceras i två riktningar om flera liknande kort är monterade tillsammans. Här skrivs in ett ¿steppavstånd¿ = avståndsförskjutningen mellan korten.

Till varje punkt skall sedan knytas en lödrecept. Lödreceptet innehåller ett antal rörelser och tider för lödkolv och lödtenn. Lödrecept skall kunna ändras och skapas nya. Dessa kommer sedan att globalt påverka alla tidigare gjorda kort. Vid nyutveckling och justering skall dessa bearbetas lokalt på utrustningen men sedan flyttas över till en gemensam källa.

När ovanstående är färdigt så skapas lödprogrammet. En enkel simulering bör göras på skärmen så att inte uppenbara fel liknande passage över förbjudna områden görs.

Lödprogram sparas i gemensam katalog. Förutom själva styrsteg skall lödprogram innehålla revisionshistoria och kortnamn.
Formatet skall vara ASCII text och alla koordinat anges i mellan 0 och 10 ¿ med 1/10000 upplösning t.ex. 024560 = 2.4560 tum från kortets 0 punkt.


Operatörsgränssnitt
Op skall genom programmet söka upp lödprogrammet tillhörande produkten som skall köras.
Lödrecept hämtas och knyts till varje lödpunkt.

Korrigeringsdata och referenspunkter till ansluten maskin justerar inladdat lödprogram och recept.
I produktionsläge skall enbart information om start och färdig finnas på skärmen.

Om processen avbryts skall programmet kunna återstartas på samma punkt som det stoppade.

Op skall innan programmet, referensköra utrus

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.