Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Projektets syfte är att utveckla en databas och klientprogram för hantering av provningsprotokoll.

Beskrivning
Efter tillverkning sker en test av produkterna i en testutrustning. Testutrustningarna genererar ett protokoll som lagras på en server. Protokollen är i textformat och skall lagras i en databas för att underlätta efterbehandling av protokollen.
Det skall vara möjligt att ur databasen få fram statistik och trender för de olika produkterna.
Programmeringsuppgift
Databasen skall läggas upp i en generell SQL - databasserver. Databasen kan läggas på en Windows- eller Linuxmaskin.
Klientprogrammet kan vara ett Excel-ark med makrofunktioner eller ett nytt program. Programmet skall vara skrivet i VB5 eller VisualC och arbeta under Windows NT4.
Datorn kommer att vara nätverksansluten och hämta data från nätet.

Operatörsgränssnitt
Operatörsgränssnittet skall följa Windows standard.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.