Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-29

Projektbeskrivning för marknadsundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilka är EDC?

Namnet EDC står för Elektronik Data Cad, fast det sedan 1986 har det varit renodlad elektronikproduktion. Vi skapar möjligheter för kunden att ägna alla resurser åt sin kärnverksamhet. Som kontraktstillverkare av elektronik med allt under ett tak hittar vi de bästa totallösningarna tillsammans med våra kunder. EDC har en balanserad kundmix, med kunder inom medicin-, styr-, regler-, och fordonsindustrin, instrument samt telekommunication.

Syfte

Projektets syfte är att få fram förslag på hur vi ska kunna bli kostnadseffektivare i våra inköp.

Beskrivning

Examensarbetet går ut på att:
¿ Kartlägga inköpskedjan inom elektronikkomponentindustrin
¿ Identifiera prisutvecklingen på komponenter & vidareförädlingsgraden från producent till lokal representant
¿ Kartlägga aktörer/leverantörer i värdekedjan
¿ Ge förslag på kostnadsrationaliseringar


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.