Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-17

Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nedan presenteras ett förslag på examensarbete för blivande Civilingenjörer.
Vi tror att detta arbete kan passa någon med inriktning från Teknisk Fysik alternativ Elektroteknik.

Inledning:
Arbetet går ut på att skapa ett mätinstrument för mätning av hastigheter på pneumatiska cylindrar. Mätinstrumentet är tänkt att användas av våra kunder och våran egen säljkår.
Detta gör att användandet måste vara enkel och får inte kräva dyrbar kringutrustning.
Det blir allt viktigare för våra kunder att optimera sina maskiner och processer för att klara konkurrensen.
För att utnyttja Rexroth produkter på ett optimalt sätt krävs att man har vetskap om cylindrarnas hastigheter och då i synnerhet precis innan sitt ändläge.
Detta är avgörande för att inte överbelasta produkten och inte minst eliminera mängden reklamationer.

Uppgift:
Uppgiften blir att studera olika tekniker att mäta hastigheter på ett övergripande sätt.
Ur denna studie tas beslut om vilken teknik som man skall gå vidare med.
Därefter önskas en teknisk beskrivning av vald lösning samt en fungerande prototyp.

Arbetets omfattning kan göras hur stort som helst vilket gör att begränsningar måste göras.
Hur omfattande arbetet blir kan studenten själv påverka.
Vi har för avsikt att ge studenten fria händer samt de resurser som är nödvändiga för att arbetet skall bli tillfredställande för båda parter.


Detta examens arbete kan påbörjas omgående.
Välkommen till Bosch Rexroth

För mer information ring eller skicka ansökan till nedanstående.
Bosch Rexroth Teknik AB
Björn Stenbom Varuvägen 7 125 81 Stockholm 070-3071814
Tiit Tomson Varuvägen 7 125 81 Stockholm 070-4041177
För allmän information om företaget titta gärna på www.boschrexroth.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.