Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-03

Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dynamiskt tryck kan vara det tryck som upplevs av en tryckgivare som rör sig relativt ett medium men det kan också vara ett tryck som varierar över tiden, alltså tidsdynamiskt tryck.
Dynamisk tryckmätning används mycket utbrett i både forskning och industri. Applikationerna sträcker från mätning av aerodynamik till medicinsk teknik, hydraulik, tryck i förbränningsrum och detonationer. Området sträcker sig både över stort frekvensspektrum och över stora trycknivåer liksom stora temperaturområden.

Mätningarna ställer stora krav på utrustningens dynamiska egenskaper från givarinstallation till elektriska egenskaper i signalförstärkare och signalbehandling. För den elektriska delen finns i dag verktyg att modellera egenskaperna men tryckgivarnas egenskaper är inte fullt kända. För att få fram dessa måste möjligheterna att jämföra givarens utsignal mot en väl känd och väl definierad insignal finnas.

I dag finns inga resurser för att spårbart kalibrera tryck dynamiskt trots det stora behovet och intresset från användare. Endast ett fåtal metoder finns i dag tillgängliga varav en bygger på så kallade ¿shock tubes¿. I en sådan kan en tryckpuls genereras och dessutom beräknas med etablerade metoder.
Examensarbetet utförs vid riksmätplatsen för tryck i Borås.

Arbetet går ut på att göra en förstudie på shock tubes med delmomenten:
- Arbetsområde med avseende på frekvens och trycknivå.
- Framtagning av beräkningsmodell
- Möjlig mätosäkerhet utifrån modellen

Arbetsinnehåll:
- litteraturundersökning av utfört arbete på shock tubes
- Undersökning av behov från användare med avseende på område och osäkerhet
- Dimensionering av lämplig shock tube
- Framtagning av matematisk modell av utrustningen
- Utvärdering av möjlig prestanda på utrustningen

Arbetet omfattning medför att det vore lämpligt med två personer (ej högskoleingejör) men innehållet går att påverka.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.