Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-24

3D-MID, tredimensionella kretskort

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Teamnord är en gruppering av tillverknings- och konstruktionsföretag i Sverige, Danmark och Norge. Vår idé är att utgå från nya teknologier som vi implementerar i nya produkter för kunder. Kombinationen av hög teknologi samt hög automation är vårt medel för att få
produktionen att stanna kvar i våra länder.

3D-MID är ett elektroniskt byggsätt som utgår från tredimensionella plastkroppar som försetts med ledningsbanor för elektronik via olika metoder. I en metod varmpräglas kopparbanorna mot plasten och i en annan metod påläggs metallen via kemisk metallisering.

3D-MID har funnits länge och har främst använts av bilindustrin i USA och Japan.
Via tekniska innovationer på senare tid har marknaden öppnats för en mängd nya applikationer. De nya genombrotten är europeiska och det finns nu möjligheter att utveckla ledarskap inom flera områden. Tillämpningar inom fordonsteknik samt telekom är sådana
exempel.

Inom Teamnord finns såväl plast- som elektronikföretag samt företag som är specialiserade på prototyper. Alla tekniska resurser för 3D-MID finns på plats.

Examensarbetet går ut på att sammanställa all tillgänglig information som finns om 3D-MID och att medverka i olika utvärderingar. Arbetet motsvarar 20 poäng och innehåller såväl teoretiska moment som litteraturstudier och inhämtning av kunskap via institut, universitet samt Teamnords nätverk av företag. Examensarbetet kommer också att innehålla
experimentell verksamhet beträffande påläggning av ledningsbanor mot olika polymera material.

Förkunskaper om polymera material och elektronik underlättar genomförandet av arbetet.

Se gärna vår hemsida www.teamnord.net, där finns också några exempel på 3D-MID-produkter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.