Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-07

Vilka behov av kompetensutveckling finns hos Gotländska arbetsgivare?(65)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett av de största utbildningsföretagen på ön arbetar kontinuerligt med att i samarbete med företag och offentliga arbetsgivare förbättra kompetensen hos gotlänningarna. Som ett led i detta arbete genomfördes en större marknadsundersökning i samarbete med Regionala Kompetensrådet vid Länsstyrelsen och Regionala Utvecklingsenheten vid kommunen. Marknadsundersökningen avsåg att kartlägga det kompetensbehov som gotländska arbetsgivare upplever nu och i framtiden.
Marknadsundersökningen omfattade såväl stora som små företag, och dessutom arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Undersökning var inriktad på kompetensbehov inom Marknad, ekonomi, ledarskap och IT.

Utbildningsföretaget tillsammans med Länsstyrelsen och Regionala Utvecklingsenheten vill få förslag på hur de skall arbeta för att kunna höja kompetensen hos de gotländska företagen på ett så effektivt sätt som möjligt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.