Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Förstudie gällande Utbilningsinsatser för att främja livsmiljön och aktivt gynna besöksnäringen i Ockelbo (Ockelbo)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SV, STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN GÄVLE- OCKELBO

Syfte och mål med förstudien:
En positiv utveckling är möjlig, om förutsättningarna tas till vara med redan befintliga resurser. För att åstadkomma detta behövs en kartläggning av

1. Kommunmedborgarnas inställning till vad som bör göras för att ta tillvara och utveckla nuvarande resurser.

2. Undersöka vilka samarbetsformer mellan organisationer, föreningar och näringsidkare som är lämpliga för att kunna öka och främja kompetensen i mottagandet av besökande, samt öka servicemedvetandet och kunskapen av och om den egna byggdens möjligheter, näringar och kultur.

Tänkbara insatser:

1. Skapa ett frågeformulär anpassat för intervjuer med kommunmedborgarna i Ockelbo, för att ge ett mätbart svar som överensstämmer med vår förstudies mål.

2. Genomföra intervjuer

3. Utvärdera och sammanställla.

Målgrupp: Invånare i Ockelbo kommun

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.