Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-07

Avfallshantering - Deponier (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom ramen för vårt samarbete med Gästrike Återvinnare och Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö kan vi föreslå flera ämnen för examensarbeten. Nedan ges ett förslag, men du är också välkommen att föreslå ett helt eget ämne, som berör sophantering. Även andra frågor om hanteringen av naturresurser kan tas upp.

Deponier - eller soptippar i vardagligt tal - håller på att förbjudas i Sverige! Är detta ekonomiskt och miljömässigt motiverat och hur kommer det att påverka företags och individers sophantering? Dessutom går ca 20 % av allt avfall idag till deponi. Vart ska det ta vägen? Går det att ta hand om på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt? Vilka är alternativen?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.