Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-07

Hur få ut lärarkandidater i företagen? (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Högskolans lärarutbildning behöver knytas mer till näringslivet. Vi planerar att starta en kurs där blivande lärare tillbringar några dagar eller veckor i företag. Hur skall det gå till? Vilket intresse har olika företag av att ha lärarkandidater hos sig ¿ och hur skall företagen hantera dessa ¿besökare¿?

Uppsatsskrivaren/skrivarna har fria händer att sondera möjligheterna för lärarpraktik i företag. Ett sätt kan vara att titta hur andra lärosäten i Sverige har gjort. Att studera exempel från andra länder vore också intressant. De är även fria att utveckla egna idéer.
Här finns möjligheter att medverka till utveckling av högskolans utbildning av framtidens lärare.

Uppsatsarbetet kan ses som ett uppdrag för Högskolans kansli med undertecknade som handledare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.