Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-18

Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

RKB Consulting och Jansson & Partners arbetar med uppdrag i små- och medelstora tjänsteföretag, bl.a genom att analysera verksamheten i tre dimensioner ¿ ägare/ledning, personal och kunder. Resultatet omarbetas till en utvecklingsplan för respektive företag. Man vill nu förbättra analysen av kunddimensionen, genom att automatisera insamlingen av data från kunder.

Beskrivning

Ni skall analysera kraven från kunder till minst 4 olika tjänsteföretag och omsätta den analysen till ett förslag på en generellt tillämpbar Nöjd-kundundersökning, där ledstjärnan är tillräckligt bra, snarare än ¿exakt fel¿. Underlaget ska således inte ge underlag för en djup analys av kundnöjdhet, utan snarare en indikation åt vilket håll vinden blåser. Indikativa resultat är i allmänhet lika bra som utgångspunkt för en analys, och medger dessutom att analysen kan hållas inom en rimlig kostnad för små- och medelstora företag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.