Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-02

Spatial organisation av gener i cellkärnan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du kommer att arbeta med jästen Schizosaccharmyces pombe som ett modellsystem för hur kromatinet är organiserat i cellkärnan. Genom att märka in olika delar av kromosomerna med det självlysande proteinet Green Fluorescent Protein (GFP) kan man med hjälp av ett fluorescensmikroskop undersöka hur DNA:t är organiserat i cellkärnan samt studera dynamiken hos kromatinet. Frågor som ska besvaras med denna metod är t.ex. 1) Övergripande rumsliga organisation. Har gener alltid ungefär samma lokalisering? Var finns generna i cellkärnan? 2) Rumslig organisation av aktiva jämfört med inaktiva gener. Var finner man aktiva gener jämfört med avstängda gener? Förändras lokaliseringen beroende av aktivitet? 3) Genavstängning i nukleära periferin. Är den nukleära periferin utan genaktivitet? 4) Replikation och rumslig lokalisering. Finns det någon koppling mellan tidpunkten för replikation och lokalisering i cellkärnan?
Du kommer att arbeta i en nystartad liten forskningsgrupp som ingår i en större grupp som forskar på jäst. Just nu är vi på avdelningen för Naturvetenskap på Södertörns Högskola, men vi ska flytta till Uppsala Universitet 1 maj 2004.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.