Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-02

MPS- system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analysera vår logistik för att införa rätt MPS.-system.
Kallas även affärs system men huvudvikten här läggs på produktionen.
Söka fram rätt och enkelt men utbyggnadsbart MPS-system.
Ge riktlinjer för applicering av detta.

Vi är ett ungt producerande företag av speciella plastpåsar som exporteras över hela världen, 96% är export.
Omsättning 30 Mkr, 15 anställd, snart 18 anställda.

Material som råvaror, insatsvaror och emballage ska kunna styras, dels beställning, lagerhantering och förbrukning. Spillhantering ingår.

Produktion ska styras och rapportering till administrativa system ske.
Orderhantering, recept, produktion, färdig rapportering, leverans med alla de logistiska problem detta innebär.
Spill och reklamationshantering praktiskt.

Vi har 4 linjer, snart 5 som var och en består av tre skilda stationer.
Fler ska kunna aplliceras.

Problemet är klassiskt och finns en uppsjö av erbjudanden på marknaden.
I projektet ingår att analysera det verkliga behovet utan att krångla till det, allt måste inte vara med men vad?
Därefter hitta rätt leverantör som kan erbjuda det vi verkligen behöver, inte en massa extra som de gärna tillför.

Utbildninsprofil: Logistiker, produktionsinriktat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.