Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-09

Utformning av ett grafiskt användargränssnitt till en brandvägg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften består i att strukturera gränssnittet på ett logiskt och lättförståeligt sätt. Det ska vara lätt att använda både för förstagångsanvändaren och en väl insatt användare. Det ska också ha en tilltalande grafisk utformning samtidigt som det ska vara effektivt att arbeta i.

För detta söker vi en eller två personer från kognitionsvetenskapligt program eller motsvarande bakgrund. Det är önskvärt att personerna har grundläggande kunskaper i datornätverk.

Det nuvarande gränssnittet består av drygt 50 html-filer med sammanlagt ca 500 inställningar. Gränssnittet produceras med hjälp av xml-filer som används för att generera html-kod. Exempel på dagens gränssnitt finns på http://firewalldemo.ingate.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.