Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-23

Logistik (JH 01)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget finns i Kalmar och startade sin verksamhet 1990. De har idag en omsättning på 40 mkr och antalet anställda är 15. Företaget arbetar med konstruktion, prototypframtagning och tillverkning av värmepannor där pelletsbrännare är omsättningsmässigt en stor produkt. Man har även produkter inom ventilation/fläktsidan. Företaget har en mängd underleverantörer.

Företaget har underleverantörer som levererar olika delar till företagets olika slutprodukter. Detta kräver att flödet av delkomponenter fungerar på ett bra sätt och att layouten på lokalerna är effektivt anpassade. Man önskar att några studenter i ett projekt undersöker eventuella förbättringar av den inre logistiken utifrån de förutsättningar som gäller idag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.