Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Produktstrategi och marknadsstrategi (Ljusdal 40)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I projektet ingår att ta fram en produkt- och marknadsstrategi för ett företag som arbetar framför allt med bildekorer och reklammaterial.

Bakgrund
MF Bild och Stigges reklam är två mindre företag i Järvsö som arbetar hand i hand. MF Bild arbetar med AD, design, lay-out osv, och Stigges som producerar reklamartiklar, bildekaler, skyltar, etc. Man arbetar mycket med reklamdekaler för fordon, men har även andra produkter. Man vill nu forma sitt produktutbud och utveckla en bättre strategi för hur man bättre kan nå ut på marknaden med sitt produktutbud.

Uppdragsbeskrivning
Ni ska identifiera de produktsegment som MF Bild och Stigges reklam arbetar med - identifiera företagets utbud av tjänster och varor och forma en produktstrategi för varje segment. Vidare ska ni forma en marknadsstrategi, eller mera konkret skapa en plan för hur företaget ska nå ut och kommunicera på marknaden, vilka kanaler som ska utnyttjas - kanske främst hur man kan nå marknaden via Internet (säljresurserna är begränsade). Företaget i dag har inget direkt samlat grepp om produktutbud och marknadsbearbetning. Man har dock nyligen utvecklat en webshop.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.