Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-20

Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vid Skogens Kol AB sker tillverkning av träkol genom pyrolys av vedråvara. Pyrolysen sker i tre kolningsugnar med styrd process. Vidare sker framställning av trätjära genom kondensering av kolningsgaserna varefter avskiljning, uppsamling och vidareförädling av tjäran sker. Skogens Kol AB bedriver sin verksamhet i Kilafors, 30 km väster om Söderhamn. Företaget grundades 1876 och har i dag 18 anställda.

I processen uppkommer efter avskiljningen av tjära ett kondensatvatten med högt föroreningsinnehåll. Företaget arbetar med processinterna åtgärder för att minska flödet och föroreningshalterna i detta processavloppsvatten. Behov av ytterligare åtgärder som t ex extern rening föreligger dock. Eftersom Skogens Kol:s verksamhet är unik i Skandinavien saknas referensobjekt från vilka erfarenheter kan nyttjas när det gäller miljöteknik. Liknande verksamheter i övriga Europa bedrivs i regel i små anläggningar utan nämnvärd reningsteknik.

Innehåll
Examensarbetet innebär analys av företagets produktionsprocesser, utredning och redovisning av ett eller alternativa förslag på reningsteknik eller annan teknik som kan tillämpas på företagets processavloppsvatten. Arbetet kan innebära att laboratorieförsök och/eller pilotförsök ska genomföras.

Förkunskaper
Examensarbetet är mest lämpat för studerande inom civilingenjörsprogrammen, t ex kemiteknik, bioteknik, eller annat program med miljö- eller kemiprofil.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.