Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-22

Koncentrering av källsorterad humanurin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att undersöka möjligheten att koncentrera källsorterad humanurin.
Målet med studien är att undersöka effekterna när urin koncentreras, främst handlar det om möjligheten att genomföra koncentreringen samt att närmare se fördelningen av växtnäring mellan koncentrat och rejekt (då främst kväve).
Gruppen som arbetet sker i finns presenterad på http://www.lt.slu.se/mt
Sökande bör vara student från naturvetenskaplig utbildning med viss kunskap i kemi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.