Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-19

Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagsbeskrivning
CADCAM-IT är ett ungt expanderade företag med lång erfarenhet av IT system för CAD/CAM. Förutom försäljning av programvaror tillhandahåller vi utbildning, installation, service, support och underhåll för CAD relaterade produkter och programvaror. Vi utvecklar även egna applikationer och kundanpassningar till CAD programvaror.

Bakgrund
Inom CAD världen har utvecklingen de senaste åren gått från 2D mot 3D. Inom 2D CAD finns en mängd special utvecklade applikationer för specifika ändamål. När allt fler går över från att rita i 2D till 3D finns ett ökat behov av special anpassade applikationer även till 3D CAD.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att skapa en grund till en applikation för 3D CAD. Applikationen ska baseras på separata moduler för att underlätta vidareutveckling. Applikationen ska innehålla funktioner för att underlätta 3D modellering. Tyngdpunkten i projektet blir programmeringen och funktionaliteten. Programmeringen sker i Visual Basic mot ett COM-baserat API för 3D CAD. Andra viktiga delar är arbetsmetodiken och det grafiska gränssnittet mot användare.

Projektet inleds med en genomgång av API¿et och erforderlig utbildning i 3D CAD. Därefter sker arbetet självständigt på distans, i projekt form. Till stöd finns handledare med CAD- och programmeringskunskap. CAD erfarenhet är ej nödvändig, men teknisk bakgrund rekommenderas. Arbetet beräknas ta 10 veckor för 2 studenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.