Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-13

Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom min forskargrupp studerar vi växters försvarsmekanismer. Vi undersöker främst jordbruksväxterna korn och råg. Kunskapen från forskningen kan få betydelse för förädling av mer resistenta sorter och därigenom minskad användning av bekämpningsmedel. Hos råg undersöker vi ett försvarssystem och hos korn vad som induceras av bladlöss. Se http://www.sh.se/natur/ljo för utförligare beskrivning.
Flera olika projekt är möjliga inom ramen för vår forskning, men här följer ett aktuellt projekt: Hos råg, vete och majs finns ett försvarssystem som består av glukosylerade benzoxazinoner och beta-glukosidaser. Om vävnaden skadas som t.ex. vid insektsangrepp hydrolyseras glukosiderna av enzymerna och det bildas giftiga nedbrytningsprodukter. Vi har renat, sekvensbestämt och karakteriserat ett cellväggsglukosidas som vi nu närmare vill studera.

Projektet innebär att klona genen för glukosidaset, uttrycka genen i E.coli, rena proteinet och sedan utföra kinetikstudier. Metoder inom projektet är kloning, proteinrening, enzymstudier, HPLC och analys med hjälp av kinetikprogram.

Lämplig utbildningsprofil är t.ex. molekylär cellbiologiprogram, molekylärbiologi eller bioteknik, gärna med inslag av växtkurser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.