Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-24

Miljöutredning på avfallshanteringen i Munkedals kommun åt Rambo AB, med eventuell fördjupning inom transport

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rambo AB är ett kommunalt avfallsbolag som har som verksamhet att omhänderta, transportera och/eller behandla avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i kommunerna Lysekil, Sotenäs och Tanum. Fr.o.m. april -04 kommer också Munkedals kommuns avfallsanläggning att ingå i Rambo AB:s verksamhet. Rambo AB är certifierade enligt ISO 14001 samt miljöregistrerade enligt EMAS.

Avfallshanteringen i Munkedals kommun kommer under våren att ingå i företagets verksamhet. Därför vill Rambo göra en miljöutredning för att senare kunna inkludera verksamheten i företagets miljöledningssystem. Eventuellt kan också en fördjupning inom området för ex. transporter vara aktuellt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.