Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-20

Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Förskolans uppgift är i första hand att ge plats för barn till arbetande och studerande. Men barn till föräldralediga (hemma med ett yngre syskon), har enligt lag rätt att vistas tre timmar per dag på förskola. Stadsdelsförvaltningen (SDF) Örgryte i Göteborg har sedan augusti 2003 valt att bilda tre stycken grupper för just denna tre-timmarsverksamhet. Barnen är i åldern 2-6 år och de är ca tolv stycken i varje grupp.

Nu ska tre-timmarsverksamheten utvärderas. Syftet är att få en uppfattning om vad föräldrar, förskolelärare och barn tycker om verksamheten och om den skulle kunna fungera bättre med en annan organisation.
Förslagsvis kan detta ske genom strukturerade djupintervjuer med föräldrar och förskolelärare. Men det är också av vikt att få med barnens åsikter.

Utvärderingen ska bl a ge svar på följande frågor:

Vad tycker t ex föräldrarna om servicen? Verksamhetens kvalitet och pedagogiska innehåll?
Upplever förskolelärarna att de kan ge tillräcklig service? Uppnås tillfredsställande pedagogisk nivå?
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att ha barn till föräldralediga i speciella grupper? Är grupperna för många?
Skulle barnens tid kunna förläggas på annat sätt än just tre timmar per dag?

Examensarbetet kan vara lämpligt för student/studenter på lärarprogrammet eller ämnesstudier inom pedagogik/didaktik.

För mer information om SDF Örgryte se http://www.orgryte.goteborg.se
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.