Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-11

BYGGNADSRITNING OCH MODELL PÅ TRÄDKOJA I VÄSTRA GÖTALANDS ÅTERHÄMTNINGSTRÄDGÅRDAR

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Västra Götalands Återhämtningsträdgårdar (T) är en verksamhet där man satsar på friskvård och rehabilitering i kombination med trädgårdsarbete, landskapsvård och miljövård.

På fastigheten, som är på 34 ha, finns både skog, ängar, våtmarker och åkrar.
I en sluttande äng som vetter mot en bäck finns det enstaka stora björkar. En av björkarna har fem stora stammar.
Vi vill bygga en koja i denna femstammiga björk där två personer skall kunna övernatta och fyra personer skall kunna sitta i den. Kojan skall vara ca 6 kvm stor - eventuellt i två plan. Den skall vara vinterbonad och ha låsanordning. Det ska finnas en bekväm trappa upp till kojan och det bör också finnas en varuhiss.

Hela bygget skall vara estetiskt tilltalande och smälta in i omgivningen.Man skall använda material som redan finns på gården.

Mer om oss finns på http://www.lindhult.nu


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.