Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-11

Teknisk Illustration

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet
Ljungträ AB är ett sågverk beläget i Munktorp en bit utanför Köping. Företaget har specialiserat sig på att såga gran som upphandlas i närregionen (10 mils radie). Ungefär 80 % av granvirket exporteras till USA, Japan, Spanien, Storbritannien och Holland. Företaget omsätter 75 Mkr/år och har 22 anställda, 4 på kontoret och 18 i produktionen.

Exjobb
Uppdraget går ut på att ta fram en teknisk illustration och beskrivning av befintliga produktionslinor i sågverket. Uppdraget kan troligtvis vara lämpligt för en maskinteknikstudent med goda kunskaper i CAD-ritning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.