Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-03

Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genusperspektiv.
På Gustaviskolan i Göteborgs centrum har vi diskuterat och uppmärksammat hur vi pedagoger förhåller oss till flickorna respektive pojkarna i både förskola/skola. Behandlar vi barnen olika beroende på kön? I så fall vari består skillnaden? Det är ett exempel på frågor som skulle kunna ingå i ett examensarbete för att medvetandegöra vårt förhållningssätt till barnen. Detta kan ske genom deltagarobservationer i klassrum, vid samlingar och i matsal som tas upp i samtal för att sedan dokumenteras och analyseras.

Gustaviskolan har både förskola och skola med barn mellan ett till nio år inom SDF Centrum. För mer information om skolan se hemsidan - http://www.centrum.goteborg.se/gustaviskolan.

Förslaget skulle kunna lämpa sig för student på lärarutbildningen eller någon som studerar genusvetenskap.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.