Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-09

Spänningskvalité i tunnelbanenätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ortering och presentation.
Examinator utses vid universitet/högskola som även tillgodoser viss undervisning till studenten i ämnesområdet.

Projektbudget
Finansiering sker med hjälp av omfördelning inom egen budget för innevarande år.

Tidsplan med konkreta avstämningstidpunkter
Projektstart sker efter samråd med kontaktpersonerna ovan. Detaljerad projektplan med muntlig redovisning under projektets gång samt med skriftliga statusrapporter omgående av studenten vid projektstart.

Förväntat resultat
Uppdatering av nuvarande kunskapsläge, nationellt och internationellt, när det gäller kraftförsörjning för tunnelbana. Resultatet bör kunna ligga till grund för isolationskoordinering och kravspecifikationer på frånskiljare, kontaktorer och brytare samt andra komponenter där spänningshållfasthet och brytförmåga är av vital betydelse.

I likriktarstationerna sker framöver installation av spänningsmätande reläskydd som övervakar spänningen mellan banans spår och ¿sann jord¿. För detta ändamål är det också av intresse att känna vilka spänningsvariationer som förekommer för att erhålla önskvärd säkerhet utan obefogade funktioner.

Implementering
Strävan är att resultaten skall implementeras i SL Infratekniks verksamhet och organisation. Arbetet skall presenteras på SL Infratekniks Intranät samt t.ex. vid seminarier, utbildningar och enstaka kurser.

Företaget
SL Infrateknik AB är ett av landets mest teknikbreda företag. Vår huvuduppgift är att försörja SL-koncernen med infrastruktur för spårtrafiken,i huvudsak bananläggningar, spårfordon, fastigheter samt övriga tekniska system
Vi ingår i SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) som planerar och marknadsför kollektivtrafiken. Trafiken upphandlas från svenska eller internationella entreprenörer.
SL investerar de närmaste åren 16 miljarder kronor i kollektivtrafiken,huvudsakligen för att höja komfort och
standard.

Banavdelningen vid SL Infrateknik AB ansvarar för banvallar och spår, broar, tunnlar och elkraftanläggningar för tunnelbane-,tåg- och spårvägsdriften samt elanläggningar för belysning, växelvärme och reservkraft.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.