Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-12

Marknadsundersökning och kartläggning av marknadspotentialen för Intrum Justitias affärsområde Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter över 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com
På www.intrum.se/page under tjänser/ inkassobevakning kan du läsa mer om vad inkassobevakning är.

Syfte: Att kartlägga marknadspotentialen för Affärsområdet Inkassobevakning (Debt Surveillance) i Europa. (I första hand i de länder vi redan finns i idag)

Mål: Att få en bättre bild av marknads- / konkurrentsituationen så att vi kan utveckla produkten och öka tillväxten

Övergripande data:
Befolkningsmängd i respektive land
Vår marknadsandel i respektive land (svar finns internt)
Konkurrentsituation och Volymer

Ex. på frågeställningar :
Lagstiftning t.ex inom preskription
Regelverk för avgifter/ arvode
Möjlighet att driva ärenden utan dom
Möjlighet att spåra människor
Vanligaste sättet att ta betalt (prisnivå)
Säljprocess- hur utvecklad är produkten i andra länder  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.