Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-27

Ungt bemanningsföretag behöver utvärderas!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avbytartjänst Skaraborg AB är ett avbytarföretag som startade sin verksamhet 1999. Idag har företaget 30 fastanställda, 15 personer som jobbar med inringning och ca 170 månatliga kunder. Ett företag med personal och kunder som till största delen har varit med i det LRF-ägda Lantbrukets Avbytartjänst. Under den tid (24 år) som LRF ägde och drev verksamheten var den rikstäckande, centralstyrd och starkt subventionerad.

Nu är företaget fristående, privatägt, konkurrensutsatt, osubventionerat och lokalt baserat. Ägare, företagsledning, personal och kunder har tillsammans försökt ta ut det bästa av det den stora erfarenhet av avbytarverksamhet som fanns. Mindre och större justeringar har gjorts för att skapa ett nytt avbytarföretag som ska klara framtiden.

Men är det som är gjort och det som är på gång riktiga och rätta beslut? Leder de långsiktigt rätt och skapar de ett hållbart företag?

En utomstående genomlysning och analys av både mjuka och hårda värden behövs och ligger rätt i tiden.

http://www.avbytare.nu/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.