Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Tillståndsbestämning av fuktig ånga (Ljusdal 33)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

I dag finns ingen metod för att mäta fukthalten på mättad ånga vid massflödesmätning. Detta utgör ett stort problem och en svårighet att bestämma den verkliga ångmängden vid förbrukning och debitering.

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget går ut på att mäta och pröva fram ett slutgiltig lösning till en färdig mätmodell utifrån en prototypanläggning.
Mättad ånga kommer att produceras via en ånggenerator och försöken kommer att bedrivas i ett mätlabb med möjligheten till verifiering och kalibrering av modellen.. Mätdata kommer att loggas och behandlas via PC.

Personen som vi söker skall ha god kännedom om ångteknik, termodynamik och datakunskap.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.