Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-08

Programmering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ILOG ADB Konsulter samt Commodus NetSystem AB utvecklar administrativ programvara (system NYTTIG) samt e-handel och e-bokning där vanligtvis registrering görs under Internet samt order överförs till system NYTTIG i Windowsmiljö. Några exempel på kunder och användningsområden är:

Tennisklubbar för tidbokning, administration samt styrning av dörrar och belysning
Spa-anläggningar för tidbokning
Konsulter för tidbokning
Biluthyrning
Kiropraktorer
e-handelsbolag för mottagning av order

System NYTTIG har utvecklats sedan 1978. ca. 45 manårs arbete har nedlagts. Just nu utvecklas och underhålls NYTTIG i Microsoft Visual C++ 1.5, men överläggning skall göras till 6.0. Viss överföring har redan startats. En del nya program skrivs redan nu i 6.0.

Exempel på C++ projekt:

1. Konvertera vår rapportgenerator från Visual C++ 1.5 till version 6.0 eller senare versioner
2. Dessutom vill vi ha hjälp med att i de äldre programmen Visual C++ 1.5 arbeta fram metoder för att viss nyprogrammering skall kunna göra i senare versioner av Visual C++ som anropas från den befintliga äldre programvaran.
3. Bygga SIE4 transaktioner i NYTTIGs bokföring
4. Förbättra strukturregisterprogrammet i NYTTIG
5. Förbättra projektredovisningsprogrammet i NYTTIG
6. Göra tillägg i leverantörsreskontran i NYTTIG det gäller:
summering endast av markerade överföringar till bankgirot kunna plocka ut bokföringsunderlaget utan att göra ny inmatning
6. Bygga ut löneprogrammet så att valfria uppgifter kan läggas in i
personregistret
7. Bygga ett program som från NYTTIGs kundregister skapar e-post för varje
e-postadress som finns i registret
8. Bygga ut rapportgeneratorn så att man kommer åt TXT-filerna m.m.

Den för oss viktigaste frågan av ovanstående att utreda är punkt 1. Eftersom Visual C++ version 7.0 har kommit är det möjligt att denna skall användas i stället. Det finns flera vägar att gå för att konvertera programmen. En väg kan vara att använda de nya MFC-funktionerna och försöka integrera dessa med befintlig kod. En annan väg kan vara att undersöka i nyare versioner om det är enklare att konvertera, än vad det är för oss att konvertera till 6.0.

Internetprogrammering kan även behövas i vårt närstående bolag Commodus NetSystem AB. Vi använder i detta bolag språken C samt PHP, så även här behöver vi praktikanter. Louise Garelius vet mer detaljer och kan nås på tel. 737 07 01.

För att få insikt i vad vi sysslar med samt en del om våra produkter rekommenderas www.sanibox.se samt www.commodusnet.net.

Våra lokaler är belägna i Solsidan (Saltsjöbaden) samt Lilla Essingen. Det går även bra att arbeta hemifrån vid de tillfällen handräckning ej behövs. På lilla Essingen finns flera programmerare, vilket gör att platsantalet kan vara begränsat under vissa tider, men många av våra programmerare arbetar hemifrån, varvid platser då finns tillgängliga.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.