Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Indirekt fuktmätning av biobränsle (Ljusdal 29)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

I dag finns ingen metod för att mäta fukten i bränslet till biobränsleeldade förbränningsanläggningar. Den metod som idag används är stickprovsmetoden. Genom att mäta fukten i i biobränslet som eldas i förbränningsanläggningen kan pannan styras effektivare, rökgasflödet från pannan beräknas samt att bestämningen av den använda energimängden bättre bestämmas.

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget går ut på att mäta och pröva fram ett slutgiltig lösning till en färdig mätmodell utifrån en prototypanläggning. Genom att mäta rökgasen och förbränningsluftens fuktinnehåll kan bränslets fukthalt bestämmas.

Ett simulerat biobränsle med en specifik viktandel fukt kommer att eldas. Försöken kommer att bedrivas i ett mätlabb med möjligheten till verifiering och kalibrering av modellen. Mätdata kommer att loggas och behandlas via PC.

Personen som vi söker skall ha god kännedom om förbränningskemi, termodynamik och datakunskap.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.