Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-08

Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För fyra år sedan hittades världens största vikingatida silverskatt vid Spillings gård i närheten av Bogeviken, Gotland. Skatten, som har kommit att kallas för Spillingsskatten, är central i forskningsuppgiften.

Det finns olika anledningar att misstänka att området har hyst en vikingatida hamnanläggning. Kanske att det även här funnits ett skeppsvarv för reparation och tillverkning av båtar. Platsnamn i området antyder det.

Kan en sådan lokaliseras utifrån de uppgifter som finns i dag?
Om inte: Vad behövs mer?
Ett annat frågetecken är, varför fanns denna stora silverskatt just här?

Föremålen i skatten är från ett stort geografiskt område, men framför allt består den av östligt präglade föremål bland annat från Bagdad.
Med anledning av detta kan man med fog fråga sig om Bogeviken hade en handelsplats där handel bedrevs företrädesvis mot öst.

Problemformulering

Bogeviken är ett vattenområde med ett djup varierande mellan några decimeter till maximalt en meter.

Hur ska man gå tillväga för att undersöka viken? Att använda modern teknologi är av stor betydelse. Men med vilka teknologiska hjälpmedel kan avgöras först när befintligt material är genomgånget och en arkiv- och kartläggning är utförd. Utgångsmaterialet är de arkeologiska dokumentationer som i dag finns för området i fråga. Ordningsföljden och logistiken för undersökningen är av stor betydelse för att snarast möjligt få en övergripande bild av platsen och dess historia utan att ge avkall på det vetenskapliga.

Historien om Bogeviken är den produkt som skall bilda basen för ett framtida Upplevelse centrum med inriktning på tiden från folkvandringstid till och med vikingatid (500 till och med 1000 talet).

Examensarbetet kan utföras av en arkeologstuderande eller och marinarkeologstuderande. Ett grupparbete kan vara en fördel. Den eller de studenter som arbetar med detta exjobb kommer få möjlighet att medverka i den arbetsgrupp som har bildats.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.